Polityka prywatności

Niniejsza strona internetowa stanowi wyłączną własność Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Handlowego Stanmar spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Stanmar). Kopiowanie i powielanie treści, z wyjątkiem kopiowania i powielania na własny użytek, nie jest dozwolone.

Strona stanowi serwis informacyjny dla kontrahentów firmy Stanmar i zawiera informacje o usługach oferowanych przez firmę Stanmar.

Informacje zamieszczone na stronie internetowej mają wyłącznie charakter informacyjny i reklamowy. Nie mogą one być traktowane jako forma doradztwa czy konsultacji.

Usługi świadczone przez Stanmar, opisane na niniejszej stronie nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat naszej oferty prosimy o bezpośredni kontakt z firmą.

Firma Stanmar dokłada starań, aby informacje umieszczone na stronie internetowej były aktualne. Jednak nie może zagwarantować, że wszystkie informacje umieszczone na stronie internetowej są kompletne i aktualne.

Nazwy handlowe, nazwy produktów lub inne oznaczenia zamieszczone na stronie internetowej stanowią zarejestrowane znaki towarowe zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.

Nota o ciasteczkach "cookies"
Nasza strona, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

 • są zapisywane w pamięci urządzenia (komputera, telefonu, itd.)
 • umożliwiają, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji strony
 • nie powodują zmian w ustawieniach urządzenia

Korzystając z odpowiednich opcji przeglądarki, można:

 • usunąć pliki cookies
 • blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości

Wykorzystujemy ciasteczka w celu:

 • zapamiętywania informacji o sesji
 • statystycznym
 • marketingowym
 • udostępniania funkcji strony

Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w przeglądarce, należy skorzystać z panelu pomocy przeglądarki.

Klauzula informacyjna dla celów marketingowych Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego STANMAR Sp. z o. o.

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, niniejszym informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe STANMAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Krajowego Rejestru Przedsiębiorców, pod numerem KRS: 0000099145, NIP: 9482200304, REGON: 672717275.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego celu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być: podmioty dostarczające i utrzymujące infrastrukturę teleinformatyczną oraz podmioty współpracujące z Administratorem, w tym: świadczące usługi archiwizacji, niszczenia dokumentów, pocztowe, kurierskie, transportowe i audytowe.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zgłoszenia przez Panią/Pana sprzeciwu.
 6. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do Pani/Pana danych osobowych, żądania ich sprostowania, żądania ich usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz przeniesienia danych.
 7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek ich nie podanie uniemożliwi Administratorowi prowadzenie działalności marketingowej.

Klauzula informacyjna dla Klientów / Kontrahentów Przedsiębiorstwa Produkcyjno- Handlowe STANMAR Sp. z o. o.

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, niniejszym informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe STANMAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Krajowego Rejestru Przedsiębiorców, pod numerem KRS: 0000099145, NIP: 9482200304, REGON: 672717275
 2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w związku z wykonaniem:
  a. umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  b. realizacją przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym np. przepisów prawa podatkowego 
  (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  c. realizacją prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym dochodzenie ewentualnych roszczeń, cele marketingowe (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty dostarczające i utrzymujące infrastrukturę teleinformatyczną, podmioty świadczące usługę archiwizacji, niszczenia dokumentów, marketingowe, tłumaczenia, usługi ochroniarskie, podmioty współpracujące z Administratorem, w tym jego Klienci oraz podwykonawcy wykonujący usługi na jego rzecz, podmioty świadczące usługi pocztowe, kurierskie, prawne, podatkowe, audytowe, bankowe, ubezpieczeniowe, transportowe.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonania umowy, a po jej zakończeniu będą przechowywane przez okres wynikający ze szczególnych przepisów prawa (m.in. kodeksu cywilnego, prawa podatkowego).
 5. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do Pani/Pana danych osobowych, żądania ich sprostowania, żądania ich usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz przeniesienia danych.
 6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia umowy z Administratorem.